Vaardigheden

Sociale vaardigheden


Sociale vaardigheden zijn voor kinderen enorm belangrijk. Sociale vaardigheden ontwikkel je gedurende je leven. Voor sommige kinderen gaat dit ontzettend natuurlijk, voor andere kinderen kost dit heel veel moeite. Op die manier kunnen er problemen binnen de sociale vaardigheden ontstaan. Zo kan het zijn dat een kind erg gevoelig is, gepest word of misschien heftige dingen heeft meegemaakt in het verleden of gewoon van nature minder sociaal vaardig is.

Op vroege leeftijd leren kinderen op verschillende manieren contact maken met andere mensen, maar ook met dieren en andere kinderen. Dit gaat meestal vanzelf. Doordat mensen reageren, worden kinderen al op vroege leeftijd positief bevestigd in het maken van sociale contacten.

Als kinderen ouder worden zal dit blijven herhalen. In de puberteit is het voor sommige pubers vanzelfsprekend om sociaal erg actief te zijn. Helemaal in de huidige tijd, van sociale media. De complexiteit word groter.


Problemen met sociale vaardigheden hoeven niet direct problematisch te zijn. Een teruggetrokken of zelfs verlegen kind hoeft daar helemaal geen problemen van te ondervinden. Anders word het als een gebrek aan sociale vaardigheden ook het geluk van het kind in de weg staat. Vooral bij kinderen die heel graag vrienden willen maken, maar niet de juiste gereedschappen bezitten om die vriendschappen op te bouwen of zelfs in stand te houden, kan een gebrek aan sociale vaardigheden en trucjes problematisch worden en grote gevolgen hebben voor het welzijn van het kind.


Bij de sociale vaardigheidstraining die Bridocrux kan bieden komen de volgende thema’s aan bod:

complimenten geven, voor jezelf opkomen, nee zeggen, met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan, je mening vertellen (maar) niet altijd, een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn, samenwerken, vriendschappen (wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt), kritiek durven en kunnen geven, en ontvangen, zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn, leren stoppen met treiteren, uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen

Er worden veel goede resultaten behaald met de training, zowel op korte als lange termijn, maar zoals bij elke therapie of training is het effect afhankelijk van de motivatie, inzet en betrokkenheid – van zowel het kind als in dit geval de ouder. Bovendien heeft de een er meer profijt van dan de ander.
Het blijkt dat veel kinderen zich na het volgen van een sociale vaardigheidstraining beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.
De verklaring hiervoor is dat kinderen handvatten aangereikt hebben gekregen voor sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrijkomt voor leren. Verder zie je dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter voor zichzelf kunnen en durven opkomen.


Faalangsttraining


Het probleem komt vaak aan het licht bij een oudergesprek op school. De leraar geeft aan het gevoel te hebben dat de leerling de stof toch wel erg moeilijk vindt. De ouders zijn verbaasd, want hebben altijd het gevoel gehad dat het kind de school makkelijk aan zou kunnen. Met andere woorden het kind presteert onder zijn of haar niveau.


Het kan heel goed dat dit een gevolg is van te weinig inzet. Het kind heeft er gewoon geen zin in en doet niet zijn best. Maar meestal is dit niet het geval. Vaak zien we bij deze kinderen faalangst. Het kind presteert onder niveau om dat hij/zij bang is niet goed genoeg te presteren. Een kind dat bang is om te falen zal vaak om moeilijkheden te vermijden nieuwe leerstof uit de weg gaan. Ook kan het kind door de faalangst lichamelijke klachten krijgen en een hekel aan school kunnen ontwikkelen.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen van faalangst. Bij de eerste vorm, de actieve faalangst, zien we dat de kinderen heel hard werken, niet in staat zijn wat afstand te nemen van hun schoolwerk en niet voldoende aan ontspanning toekomen. Zij zijn voortdurend bezig met hun prestaties en hebben altijd het gevoel dat het niet goed is. Bij de tweede vorm, de passieve faalangst, zien we de kinderen die stoppen met werken omdat ze te bang zijn voor een eventueel teleurstellend resultaat. Hun angst zorgt ervoor dat ze het liever niet proberen dan dat ze het verkeerd doen.

Het karakter van het kind bepaalt hoe het met de angst om zal gaan en hoe het kind de angst uit. Een kind dat faalangstig is en vrij gesloten van karakter zal niet willen praten over zijn angsten en problemen. Een afhankelijk kind zal juist wel willen praten en steeds hulp zoeken bij anderen. Sommige kinderen proberen hun angst ook te verbergen. Bijvoorbeeld door overdreven grappig te gaan doen of heel stoer. Door dat veel kinderen niet durven uit te komen voor hun faalangst is het vaak voor de buitenwereld niet altijd duidelijk dat faalangst een rol speelt in de problemen die het kind heeft met het leren.


Kinderen met faalangst hebben vaak een negatief zelfbeeld en zijn er van overtuigd dat ze niets kunnen en niets weten. Als iets lukt wordt dit aan factoren buiten het kind toegeschreven, zoals dat proefwerk was heel erg makkelijk of die opdracht mochten we samen doen. Mislukkingen daarentegen schrijft men wel aan zichzelf toe, waardoor het negatieve beeld van zichzelf wordt bevestigd.


De angst om te falen kan ook lichamelijke klachten veroorzaken: hartkloppingen, zweten, maagklachten, darmklachten, hoofdpijn, slapeloosheid, hyperventilatie en/of trillen. Deze klachten ontstaan doordat het kind onder veel spanning staat door de faalangst. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk de faalangst te onderkennen en het kind te helpen deze te overwinnen.


Faalangst leidt tot prestaties onder het niveau van het kind, een negatief zelfbeeld, onzekerheid en vaak lichamelijke klachten. Het is dan ook goed om als ouder of leerkracht alert te zijn. Wat spanning is normaal bij opdrachten en proefwerken op school. Maar dit moet niet de prestaties van het kind gaan ondermijnen en moet niet veranderen in angst. Het is dan belangrijk in te grijpen en het kind te leren met zijn of haar angst om te gaan.


Heeft u naar aanleiding van dit verhaal vragen of wilt u een persoonlijk advies, neem dan snel contact op.

Meer weten, neem contact op of stuur een mail

Advertenties

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑