Special Needs

Bridocrux sluit aan op de hulpvraag door vraaggericht begeleiding te bieden in plaats wat de omgeving graag zou willen zien. Het uitgangspunt is daarbij om te kijken naar de mogelijkheden van het kind en van zijn of haar netwerk.
Bridocrux bied begeleiding waarbij er word gewerkt om iedereen zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij op het gebied van wonen, scholing, werk en vrije tijd.
Vertrouwen krijgen, haalbare doelen stellen, positieve instellingen en flexibel opstellen maakt Bridocrux begeleiding succesvol. Daarnaast is creativiteit, flexibiliteit en bereikbaarheid de kracht om daadwerkelijk de verbinding te maken met de ander. Zo kan de begeleiding gericht zijn op de emotionele ontwikkeling van het kind. Het kind inzicht geven in zijn of haar eigen vermogen, mogelijkheden maar ook het leren omgaan met het ‘anders zijn’, leren herkennen en communiceren van gevoelens of leren bepaalde behoeftes uit te stellen.
Maar het kan natuurlijk ook gaan om alledaagse praktische vaardigheden zoals het invullen van vrije tijd, zelfverzoring, huishoudelijke vaardigheden, zelfstandig reizen (met de fiets of het openbaar vervoer) schoolse vaardigheden, zoals planning en huiswerk maken, budgetteren op latere leeftijd en functioneren in de maatschappij.
De individuele begeleiding is er voor kinderen, jongeren maar ook jong volwassenen met autisme, een aan autisme aanverwante stoornis, ADHD, NAH en/of een licht verstandelijke of fysieke beperking, die door hun beperking of gedrag speciale aandacht en ondersteuning nodig hebben.
Er zijn verschillende begeleidingsvormen:
·         Overnemen
·         Voordoen
·         Samendoen
·         Verbale instructie
·         Toezicht
·         Hints geven
·         Visuele hulpmiddelen
·         Geen hulp bieden

Door te kijken welke vaardigheden de client al bezig, krijgt Bridocrux inzicht op de specifieke hulpbehoefte van de client. Welke vaardigheden worden dus al beheerst, hoe leert de client en welke begeleidingsvorm is het meest gewenst om de gewenste ontplooiing te ontwikkelen.
Begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie maar ook in het openbaar, vrijetijdsbesteding of op school.
Wilt u meer weten over Bridocrux of wilt u graag kennismaken? U bent van harte welkom contact op te nemen voor een vrijblijvende kennismaking. Mocht u gebruik willen maken van begeleiding op niveau, dan kunt u dit ook per mail of per telefoon doorgeven.
De begeleidingskosten zijn in overleg. Deze kosten kunnen vanuit het PGB worden betaald.
Meer weten? Neem contact op of stuur een e-mail

Advertenties

Mogelijk gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑